Product- en prijsneutraal  


Vario Food Group stelt zich volledig product- en prijsneutraal op. Onze klanten kiezen zelf hun producten en onderhandelen zelf met de respectievelijke leveranciers.

Vario Food is in de mogelijkheid om haar klanten een extra service aan te bieden: Vario Food koopt de bestelde goederen aan tegen de prijzen en prijsvoorwaarden zoals die tussen de partijen zijn onderhandeld. Deze goederen worden vervolgens tegen de verkoopprijzen zoals die tussen de partijen onderhandeld zijn aan de klant verkocht.
Vario Food
rekent u als klant enkel de aantallen geleverde logistieke prestaties aan. Facturatie geschiedt wekelijks.

2008 Variofood nv -  design web4all.be